Koloběh stromů

Z rytmiky stromů vidíme my lidé pouze nepatrný výsek. Žijeme na tomto světě prostě příliš krátce a příliš rychle.Sám největší velikán mezi všemi stromy vzešel ze zdánlivého nic v podobě jednoho drobounkého semínka. Největší živí tvorové tohoto světa rostou až do výše přes sto metrů. Avšak i nejmohutnější tělesný vzrůst má pouze jediný cíl. Vzpřimují se za poklidného pulzování, uchovávají a množí humus i úrodnou půdu. Jejich listy a jehličí slouží tomuto světu k obživě. Nejúspěšnější strategie růstu – pevné zakořenění, výška, mohutnost a dlouhý život – to vše slouží jedinému účelu. Svá semena poctivě vkládají do úrodné prsti a úrodnou zemi si jako obživu chtějí také udržet. Měli by v této zemi prospívat i jejich potomci, tudíž se oni sami po vykonané práci s plnou důvěrou a celí do ní navracejí. Jejich kořeny, kmen i větve se tak znovu stávají zemí, úrodnou půdou. Z humusu země povstali a do ní se beze zbytku také navracejí.

Z knihy Tajná řeč stromů, Erwin Thoma, str. 75,76