KDO JSEM

Zdravím vás, kdo jste sem zavítali..

jsem Zuzana a cítím se být srdcem spojená s přírodou a krajinou, která nás (stále ještě) obklopuje. Jsem taky promovaný inženýr. Krajinný inženýr. A k tomu přistupuje mnoho dalších životních rolí: jsem od malička vesničan (čti vidlák), jsem nadšená do zahradničení, jsem uchvácena naší krajinou. Ale také jsem vnučka, dcera, partnerka, matka a žena v domácnosti. Vím, kde mám své kořeny, kam patřím, kdo jsem a kým chci být. A jsem jen jedna z nás všech, co spolu žijeme na téhle planetě a není mi jedno mé okolí. Domov, zahrada, vesnice a okolní krajina, ale ani životní prostředí zbytku světa mi není jedno.

Za své krédo považuju tuto moudrou větu:

'Čas není. Čas se dělá'. 

Svůj životní příběh stále tvořím, svou profesní cestičku neustále prošlapávám. Obojí mi dělá radost. A věřím, že taky dlouho bude. Vášeň pro krajinu našeho domova jsem v sobě objevila na studiích Alma mater viridis, kde jsem rovněž poznala svou další rodinu. Z cechu krajinářského. Za tyhle lidi jsem moc vděčná. Děkuju, že vás znám! 

Můj domov tvoří přítel, dcerka a naše společná rodina. Vyrůstala jsem v malé vesničce, studovala nejprve v malém a pak ve druhém největším městě republiky. A moc ráda jsem se díky jedné pracovní zkušenosti vrátila zpátky domů. Vracela jsem se nejen k rodině, ale hlavně k rodné krajině. Tak silně mi přirostla k srdci. I když vím, že není v mnoha ohledech ideální, je to krajina mého srdce. Nepřestávám se jí kochat a je zdrojem mé životní síly. 

CURRICULUM VITAE

Vybrané pracovní zkušenosti

 • 05/2015 – doposud /// Grania s.r.o. /// projektant kořenových čistíren odpadních vod 
 • 07/2014 – 12/2018 /// MAS Hranicko z. s., Hranice /// projektový manažer a asistent
 • 01 – 03/2013 /// Národní konference VENKOV 2013, Hranice /// asistent organizačního týmu, info point, dobrovolník
 • 08/07 – 12/07 2013 /// Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno /// terénní pracovník s technologií FieldMap v NP Šumava
 • 01/04 – 31/05 2013 /// Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF, Mendelova univerzita v Brně /// administrativní asistent v rámci projektu POPRAR
 • 11/03 – 29/03 2013 /// Partnerství pro české brownfieldy, Magistrát města Brna /// studentská stáž, zpracování případové studie
 • 04/02 – 06/03 2013 /// Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji, Peru /// studentská stáž
 • 12/2012, 05/2013 /// SB KONZULT, Brno /// asistent při organizacích odborných konferencí
 • 12/09 – 18/09 2012 //// Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. /// terénní pracovník při inventarizaci lesa

Vzdělání

 • 06/2014 – 09/2012 /// Krajinné inženýrství – magisterské studium, Mendelova univerzita, Brno //// téma závěrečné práce: pasportizace drobných vodních toků u VLS, s. p.
 • 06/2012 – 09/2009 /// Krajinářství – bakalářské studium, Mendelova univerzita, Brno /// téma závěrečné práce: přírodě blízké rekultivace vápencového lomu v k. ú. Černotín, okres Přerov

Ostatní vzdělávací příležitosti

 • 09/2017 /// Zahradní návrhář /// Osmiměsíční kurz, AVE ART, Ostrava
 • 09/2017 /// KČOV pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách /// Seminář SZÚZ, Praha
 • 03/2016 /// Venkovské zahrady a další objekty venkova /// Seminář Omnium, Praha
 • 02/2016 /// Krajina a těžba (nejen) Střední Moravy /// Seminář ČM Štěrk, Olomouc
 • 10/2015 /// Kořenové čistírny – zkušenosti a budoucnost /// Seminář Dekonta, Praha
 • 09/2015 /// Parky pro život, zahrady pro radost /// Konference SZÚZ, Velká Bystřice
 • 04/2015 /// Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evr. a nár. dot. programů /// Konference AOPK, Praha
 • 06/2014 /// Povodně a sucho: krajina jako základ řešení /// Komise ŽP AV ČR, v. v. i. – odborný workshop
 • 05/2014  /// Mapy povodňových nebezpečí a rizik /// VÚV TGM  – seminář
 • 04/2014 /// Výstavba v souladu s krajinou /// VUT Brno – konference
 • 10/2013 /// Management a finanční aspekty regenerace brownfields /// Partnerství pro české brownfieldy – seminář
 • 09/2013 /// Letní škola inventarizace lesa – základy technologie FieldMap /// Institut pro výzkum lesních ekosystémů – kurz
 • 06/2011 /// Regenerace, rekultivace a obnova krajiny postižené lidskou činností /// MEDELU – projektová konference

Členství

Dovednosti

 • Jazyky /// angličtina (B2; FCE 2008); francouzština (A2; DELF 2008); španělština – pasivně
 • Software /// AutoCAD 2010; ArcMap 10; AutoCAD Civil 3D, FieldMap, MS Office, GoogleAps, Toggl, Trello, FreedCamp
 • Řidičský průkaz /// sk. B (2007) – aktivně
 •