JAK FUNGUJE KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD?

JAK FUNGUJE KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD?

Zajímá Vás jak funguje kořenová čistírna? Základní princip čištění vody je úplně stejný jako u každé biologické čistírny odpadních vod. PRINCIP ČISTÍCÍHO PROCESU Hlavní podíl na snížení znečištění mají bakterie, které využívají znečišťující látky obsažené v odpadní vodě ke svému metabolismu. Tyhle bakterie se nenacházejí