V OBCI

> VEŘEJNÁ ZELEŇ >>> POMOCÍ NÁVRHŮ OBECNÍ A MĚSTSKÉ ZELENĚ DOSTÁVÁME PŘÍRODU MEZI LIDI

 

Všichni dnes trávíme většinu svého času v kanceláři svých prací a pak spěcháme domů, do našich světů. Veřejný prostor nás obklopuje častěji než volná příroda, kam se rádi vydáváme na výlety, za odpočinkem a nabít své zdroje vnitřní síly. Ulice, uličky, návsi a další místa našich sídel by mohly a měly působit na lidi podobně. Aby jim pohled na obecní kvetoucí záhony zlepšil náladu, potěšil oko anebo i provoněl cestu ke svým domovům. Aby jim stromy obklopující místa oddechu či čekání na veřejnou dopravu poskytly stín a keře pomohly doplnit útulná zákoutí. Abychom i veřejná prostranství konečně pojali za kousky našich domovů, našich světů

ZAŽIJTE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ JINAK.  VŠEMI SMYSLY.

NAVRHUJEME

 • komplexní podobu sídelní zeleně
 • centra obcí, návsi, městečka, náměstí
 • výsadby uliční stromořadí a aleje
 • obecní a městské parky
 • keřové porosty i květinové záhony
 • trvalkové plochy, letničkové výsevy
 • extenzivní zeleň
 • mobilní a nádobovou zeleň

ZPRACOVÁVÁME

 • projektové dokumentace výsadeb
 • územní a sídelní studie 
 • projekty pozemkových úprav
 • plány a návrhy ozelenění
 • dendrologické průzkumy, inventarizace zeleně
 • povolení ke kácení dřevin a stanovení ekologické újmy
 • projektové dokumentace vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
 • projekty náhradních výsadeb
 • autorský a technický dozor při realizaci i po ní
 • vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu

CENA

 • závisí na velikosti lokality, složitosti záměru či jeho významu
 • může být ovlivněna datem odevzdání, počtem projednávání
 • je tvořena individuálně