Studie veřejné zeleně Všechovice

Zadání studie znělo přívětivě - oživit řešené pozemky rostlinami, dohodli jsme se na zpracování variantních návrhů. Ke každé ze 7 lokalit byly proto vytvořeny 2 varianty návrhu. V každé však hrají významnou roli stromy, keře a trvalkové záhony.

UKÁZKY NÁVRHŮ